top of page

Naše ceny

Sprostredkovanie kvalitného zamestnania

DÔLEŽITÉ JE VEDIEŤ, ŽE PROVÍZIU ZAPLATÍTE LEN V PRÍPADE ÚSPEŠNÉHO SPROSTREDKOVANIA

Náš všeobecne používaný model odmeňovania predstavuje 10 % ročnej odmeny (brutto), s 3-mesačnou zárukou na každého sprostredkovaného zamestnanca.

(Model odmeňovania môže závisieť od pozície a úrovne náročnosti.)

Personálna agentúra

Prioritizujeme splnenie jedinečných potrieb našich klientov. Chápeme, že každá spoločnosť má odlišné ciele, trhové pozície a zdroje. Preto sú ceny našich služieb určené na základe individuálnych ponúk, pričom zohľadňujeme vaše špecifické očakávania a požiadavky. Toto zabezpečuje, že každá z našich služieb optimálne vyhovuje jedinečným potrebám vášho podniku a rozpočtu.

Logo a Branding:

Vytvorenie jedinečného, ľahko rozpoznateľného a zapamätateľného loga a značky, ktoré sa dokonale zhoduje s hodnotami vašej spoločnosti a cieľovou skupinou.

 

Cena: Požiadajte o individuálnu ponuku.

 

Tvorba obsahu:

Profesionálna tvorba obsahu, vrátane blogových príspevkov, článkov, infografiky, videí a príspevkov na sociálnych médiách, na predstavenie vašej spoločnosti, odbornosti a produktov alebo služieb vašej cieľovej skupine.

 

Cena: Požiadajte o individuálnu ponuku.

 

Webdesign a Vývoj:

Používateľsky priateľný dizajn a vývoj webových stránok, ktoré sa prispôsobujú meniacim sa technológiám a sú optimalizované pre vyhľadávače.

 

Cena: Požiadajte o individuálnu ponuku.

 

Online a Offline Marketingové Kampane:

Plánovanie a realizácia kampaní cez online aj offline kanály, vrátane emailového marketingu, PPC reklamy, príležitostí na sponzorstvo a udalostí, v súlade s celkovou marketingovou stratégiou a posolstvom vašej spoločnosti.

Cena: Požiadajte o individuálnu ponuku.

 

Manažment sociálnych médií:

Aktívny manažment sociálnych médií, pravidelné príspevky a zapájanie sa s zákazníkmi na rôznych platformách.

Cena: Požiadajte o individuálnu ponuku.

Inovatívne pracovné poradenstvo

Naše poskytované poradenstvá výrazne prevyšujú tradičné metódy. S našimi inovatívnymi prístupmi ponúkame personalizované riešenia prispôsobené modernému obchodnému prostrediu. Naše služby sa pružne prispôsobujú individuálnym potrebám a výzvam každej firmy.

Základom hodinovej sadzby sú odborné skúsenosti, široké vedomosti a úzka spolupráca s klientmi. Naše ceny odrážajú vysokú odbornosť a odhodlanie, ktoré ponúkame v oblasti personálneho poradenstva.

Odborné poradenstvo: 80 eur/hod.

Softvérový a webový vývoj

Hodinová sadzba na základe poskytovaných služieb: Ak viete približne, koľko hodín alebo služieb potrebujete, môžete si vybrať možnosť hodinovej sadzby. V tomto prípade stanovíme počet odpracovaných hodín a s nimi súvisiace náklady.

Základné vývojové práce: 20-40 eur/hod.

Skúsenostné vývojové práce: 40-100 eur/hod.

Expertné alebo vysokoúrovňové vývojové práce: 100 eur/hod a viac.

Osobné konzultácie a individuálna ponuka: Keďže každá firma je odlišná a má jedinečné potreby, odporúčame osobnú konzultáciu pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Toto vám poskytne príležitosť predstaviť nám vaše očakávania a my vám môžeme ponúknuť individuálne riešenia. Ponuku pripravíme s prihliadnutím na jedinečné aspekty, ktoré sú pre vás dôležité.

Prosím, kontaktujte nás pre dohodnutie konzultácie a vyberte si najvhodnejší model cenotvorby pre vás. Vždy sa snažíme plne uspokojiť vaše potreby a očakávania.

Odplata

Návratnosť zo sprostredkovania pracovnej sily

  1. Inzerát na známych stránkach pre hľadanie práce stojí aspoň 400 EUR.

  2. Spoločnosť v priemere mesačne investuje 300-400 EUR do reklamy na sociálnych médiách.

  3. Koľko stojí profesionálne vytvorenie videoreklamy, ktorá skutočne osloví uchádzača?

  4. Aké sú náklady Vášho času alebo času Vašich kolegov, keď spravujú reklamy, volajú, udržiavajú kontakt, predvyberajú a organizujú pohovory?

  5. Nezabúdajme ani na náklady na ušlé príležitosti (opportunity costs), ktoré by sa mohli v tom čase realizovať v iných ziskových aktivitách.

  6. Kto zaručuje kvalitu?

  7. UŽ STE TO SPOČÍTALI?

Návratnosť zo spolupráce s personálnou agentúrou

Flexibilita: Hodinový model: Poskytuje flexibilný prístup k potrebnej pracovnej sile a platí sa len za skutočne odpracované hodiny. Pre partnera nie je nutné neustále sa starať o počet zamestnancov a ľahko sa prispôsobí meniacim sa potrebám.

Kontrola nákladov: Provizný model: Podnik môže určiť mzdu a odmeny pre zamestnancov a zároveň udržiavať kontrolu nákladov. Na základe provízie sú náklady priamo spojené s výkonom zamestnancov, čo umožňuje efektívne riadenie nákladov.

Stabilné náklady: Mesačný model: Predvídateľná mesačná sadzba umožňuje partnerom pracovať so stabilnými nákladmi. Je to ideálne riešenie pre dlhodobé potreby stálej pracovnej sily, pretože nevznikajú neočakávané výdavky a rozpočet je ľahko plánovateľný.

Využitie odborných znalostí: V prípade všetkých troch modelov je úlohou agentúry na prácu nábor, výber a filtrovanie. To partnerom umožňuje využívať odborné služby bez priameho zapojenia sa do procesu. Agentúry na prácu disponujú širokými skúsenosťami na pracovnom trhu, ktoré môžu partneri využiť.

Úspora času a zdrojov: Outsourcing agentúram na prácu znižuje administratívne zaťaženie partnerov. Nemusia sa zaoberať procesmi týkajúcimi sa náboru, výberu a filtrovania, takže zostáva viac času a zdrojov na iné dôležité obchodné aktivity.

Rýchla reakcia: Modely práce na prenájom pracovnej sily umožňujú rýchlu reakciu na zmeny na trhu a okamžité uspokojenie potrieb pracovnej sily. To je zvlášť dôležité v odvetviach, kde sa zmeny často vyskytujú a sú rýchle.

Tieto výhody umožňujú modelom práce na prenájom pracovnej sily pomáhať partnerom efektívnejšie riadiť ich potreby pracovnej sily, optimalizovať náklady a zlepšiť flexibilitu v dynamickom obchodnom prostredí.

Návratnosť inovatívného pracovného poradenstvo

Naše inovatívne poradenstvo v oblasti pracovného poradenstva praktizuje proaktívny prístup, ktorý umožňuje predvídať a predchádzať problémom. To môže prispieť k tomu, aby partnery nereagovali len na existujúce situácie, ale aby plánovali vopred a optimalizovali svoje obchodné procesy.

Naše služby sú flexibilné a prispôsobujú sa individuálnym potrebám a výzvam každej firmy, čo umožňuje dosiahnutie optimálnej efektívnosti.

Návratnosť z vývoja softvéru a webových stránok

Efektívnejšie pracovné postupy:

Optimalizované softvéry a procesy umožňujú firmám vykonávať svoje pracovné postupy efektívnejšie a rýchlejšie. Automatizované systémy znížia potrebu manuálnej práce, takže zamestnanci môžu venovať viac času strategickým úlohám a tvorivým aktivitám.

Eliminácia papierovej práce:

Ak optimalizácia softvéru zahŕňa úplné alebo čiastočné odstránenie papierovej práce, to prinesie významné úspory času a nákladov. Elektronická dokumentácia a procesy sú rýchlejšie, ľahšie sledovateľné a spraviteľné, čo zvyšuje prehľadnosť a znižuje administratívne zaťaženie.

Rýchlejšie rozhodovanie:

Optimalizované procesy a systémy podporujú rýchlejšie rozhodovanie. Údaje a informácie sú ľahko dostupné a aktuálne, čo umožňuje vedúcim pracovať rýchlejšie a zodpovednejšie na zmeny na trhu alebo neočakávané situácie.

Lepšie využitie zamestnaneckých zdrojov:

Ľudské zdroje sa uvoľňujú tým, že automatizované procesy alebo softvéry preberajú rutinné, časovo náročné úlohy. Zamestnanci môžu byť preto presmerovaní na vyššiu úroveň, stratégické a kreatívne úlohy, čo pre firmu znamená väčšiu tvorbu hodnoty.

 

Úspora peňazí a času:

Prostredníctvom optimalizovaných procesov môžu firmy ušetriť náklady tým, že znižujú administratívne náklady, náklady spojené s chybami zamestnancov a náklady na papier a iné kancelárske potreby. Úspora času prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu a rýchlemu návratu investícií.

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti:

Optimalizované softvéry umožňujú firmám rýchlejšie a presnejšie obsluhovať svojich zákazníkov. To zvyšuje spokojnosť a vernosť zákazníkov, čo môže mať dlhodobo pozitívny vplyv na príjmy spoločnosti.

bottom of page