top of page

O nás

Image by Thorsteinn Svavarsson

Takto to všetko začalo.

V roku 2022 v Bratislave vznikla spoločnosť s názvom GLOBEFOX.

V tomto roku sa traja oddaní podnikatelia, programátor, medzinárodný právnik a marketingový expert, po mnohých konzultáciách spojili, aby vytvorili niečo skutočne špeciálne.

Táto malá, no o to vášnivejšia skupina jednotne verila, že podnikanie by nemalo prinášať len zisk, ale malo by prispievať k trvalému rozvoju spoločnosti, životného prostredia a ľudí.

Tak vznikol GLOBEFOX, spoločnosť, ktorá nie len poskytuje služby, ale má aj skutočnú misiu.

Právnik, ktorý vedie obchodnú právnu líniu v duchu spravodlivosti a poctivosti. Nie je len excelentný v porozumení a dodržiavaní zákonov, ale slúži aj ako morálny kompas, ktorý vždy ukazuje smerom k spravodlivosti a poctivosti. Nie je len právnikom, ale etickým mysliteľom, ktorý vždy slúži ľudským právam a legalite.

Marketingový odborník, ktorý kládzie dôraz na hodnoty a ľudské vzťahy. Pozná nielen trhové trendy, ale vie aj nahliadnuť do sŕdc ľudí. Dokáže pochopiť svet emócií a hodnôt a dokáže produkt alebo službu nie len predať, ale dopraviť ju až do sŕdc ľudí. Jeho hlboké porozumenie a empatia v medziľudských vzťahoch mu umožňuje budovať skutočné a trvalé vzťahy s klientmi.

Programátor, génius kreativity a inovácií, ktorý stále hľadá nové cesty a riešenia. Pre neho nie sú kódy a algoritmy len prácou, ale sú životným štýlom. Vždy ho vedie vášeň pre nové technológie a stále hľadá riešenia, ktoré sú zároveň efektívne a kreatívne. Je kúzelníkom digitálneho sveta, ktorý neustále pracuje na tom, aby technológia slúžila ľudstvu.

Títo traja zakladatelia sa rozhodli spojiť svoje vedomosti a zdroje a vytvoriť podnik, ktorý nie je len o ekonomickom úspechu, ale stojí za ľudskými hodnotami a spoločenskou zodpovednosťou.

GLOBEFOX nie je len spoločnosť, ale komunita, kde sa stretávajú obchodná inovácia a spoločenský rozvoj.

Rok 2022 bol rokom zjednotenia a rozmachu, ktorý dodnes vedie ich podnikanie k novým výzvam a príležitostiam, vždy smerom k excelentnosti, poctivosti a oddanosti.

Od tej doby, čo svoju cestu začali, sa k ich tímu pridalo viac vynikajúcich a oddaných jednotlivcov, ktorí tiež veria v silu rozmanitosti a dynamiku spolupráce.

Toto posilnenie nie len posilnilo spoločnosť, ale aj rozšírilo možnosti, ktoré môžu ponúknuť svojim klientom.

Kreativita, oddanosť a vášeň, ktorými každý člen tímu pracuje na veci, podporujú inovácie a vynikajúce služby.

S každým talentovaným a inšpirujúcim profesionálom, ktorý sa k nim pridáva, sa komunita GLOBEFOX ďalej posilňuje. Všetci spolupracujú a vzájomne sa podporujú, a táto spoločná oddanosť im umožňuje vytvárať skutočne hlboké a dlhodobé vzťahy s klientmi.

V budúcnosti budú pokračovať v oddanej práci v duchu inšpirácie, kvality a udržateľnosti, pretože veria, že silný a zjednotený tím je schopný dosiahnuť všetko.

"Spájame talent s príležitosťami."

Image by Lukáš Kulla

Takto to všetko začalo.

DOWNLOAD GER
DOWNLOAD ENG
bottom of page