top of page

Kariéra

Image by Lorenzo Herrera

10 PRESVEDČIVÝCH ARGUMENTOV PREČO GLOBEFOX

1. Moderná technológia v každodennej práci

V GLOBEFOX-e nie je potreba zbytočnej papierovej práce. Všetky naše administratívne úlohy sú automatizované. To nie je len priaznivé pre životné prostredie, ale prináša efektívnejšie a bezstresové procesy.

Naša platforma nám umožňuje filtrovať zoznam uchádzačov, ktorí odpovedajú na naše inzeráty. Týmto spôsobom zvyšujeme šance na nájdenie vhodných zamestnancov až o 85%, čím zrýchľujeme a optimalizujeme proces náboru.

Náš automatizovaný systém poskytuje aktuálne informácie našim klientom. S okamžitými SMS a e-mailovými oznámeniami môžu sledovať stav a príchod kandidátov. Týmto spôsobom sú všetci účastníci vždy informovaní o aktuálnom priebehu. Minimalizuje to stratu času a neistotu a maximalizuje účinnosť pre klientov aj zamestnancov.

Image by LinkedIn Sales Solutions

2. Flexibilita a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

V GLOBEFOX-e je možnosť pre zamestnancov zvoliť si flexibilný pracovný čas.

Uznávajúc výhody práce z domu, naša spoločnosť poskytuje možnosť home office.

Moderné technológie umožňujú našim kolegom prístup k údajom a informáciám kdekoľvek a kedykoľvek, čím zvyšujú flexibilitu a efektívnosť.

Naša firma je zaviazaná k rovnováhe medzi prácou a súkromím, pretože veríme, že takýto prístup prispieva k spokojnosti zamestnancov a k celkovej úspešnosti spoločnosti.

Image by Jason Goodman

3. Profesionálne výzvy a možnosti rozvoja

Zamestnancom v spoločnosti GLOBEFOX ponúkame možnosť zúčastňovať sa v rôznych projektoch, zahŕňajúc širokú škálu odvetví a oblastí podnikania. Týmto spôsobom zabezpečujeme odbornú rozmanitosť a výzvy.

Pravidelné školenia a rozvojové programy sú k dispozícii, aby každý z našich kolegov bol neustále informovaný o najnovších odborných poznatkoch a neustále rozvíjal svoje schopnosti.

Poskytujeme jasné kariérne cesty pre každú pozíciu.

Komplexnosť a rôznorodosť projektov zaručuje, že pre každého zamestnanca máme dostatok výziev. 

Image by Cherrydeck

4. Náš Tím a komunita

V spoločnosti GLOBEFOX nám veľmi záleží na súdržnej dynamike tímu. Silné vzťahy a spolupráca medzi kolegami sú základom pre úspešné projekty a pozitívne pracovné prostredie.

Pravidelne organizujeme profesionálne tímové budovacie tréningy a workshopy, ktoré rozvíjajú komunikačné schopnosti, schopnosti riešenia problémov a metódy riadenia konfliktov.

Podporujeme transparentnú a proaktívnu komunikáciu, aby bol tím vždy informovaný o vývoji projektov a prípadných zmenách.

Náš tím nie je len obyčajné pracovné spoločenstvo, ale partnerstvo, ktoré spája, podporuje a spolupracuje pre dosiahnutie úspechu.

Image by CHUTTERSNAP

5. Záväzky ku kolegom

Vynikajúce výkony našich talentovaných kolegov oceníme prostredníctvom viacerých programov ocenenia. Týmto im umožňujeme cítiť uznanie a vážnosť voči ich práci.

Pre nás je prioritou poskytovať nášmu talentovanému personálu neustále vzdelávacie programy. Tieto programy im poskytujú možnosť rozširovať svoje schopnosti a špecializovať sa.

Aktívne hľadáme a podporujeme talentované jednotlivce vo vnútri spoločnosti, ako aj v širšej odbornej komunite.

Naša záväzok voči talentom sa zakladá aj na podpore ich odborného a osobného rozvoja. Vytvárame personalizované plány, ktoré zohľadňujú individuálne ciele a ambície.

Naša oddanosť voči talentom nie je len vnútornou hodnotou, ale aj hnacou silou inovácie a rastu spoločnosti. Naším cieľom je, aby každý talent našiel svoje miesto, rozvíjal sa a prispieval k spoločnému úspechu.

Image by Erik Mclean

6. Vynikajúce zárobkové možnosti

Filozofiou spoločnosti GLOBEFOX je, že naši zamestnanci potrebujú nielen stabilný a uspokojivý plat, ale skutočne vynikajúce zárobkové príležitosti. Preto ponúkame zárobkovú štruktúru, kde neexistuje horná hranica, a pre talentovaných a oddaných zamestnancov je otvorená cesta k finančnému úspechu.

Doplnkové výhody a prémie, ktoré predstavujú ďalší podnet pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov a prispievajú k finančnému blahobytu zamestnancov.

Naše možnosti zárobku pomáhajú zamestnancom dosiahnuť svoje profesionálne a osobné ciele a tým prispievajú k zlepšeniu celkovej kvality ich života. Finančná stabilita a vyvážená finančná situácia sú kľúčovými faktormi na dosiahnutie zamestnaneckej spokojnosti a šťastia.

Image by Riccardo Annandale

7. Marketingová podpora na sociálnych médiách

V spoločnosti GLOBEFOX nejde len o zabezpečovanie pracovných síl, ale aj o pomáhanie našim kolegom efektívnejšie a atraktívnejšie sa prezentovať v digitálnom priestore.

Náš skúsený kreatívny tím poskytuje našim zamestnancom profesionálne video- a obrazové materiály. Vytvárame prezentácie vo forme videí, ilustrovaných životopisov a ďalších obsahov, ktoré pomáhajú v procese zabezpečovania pracovnej sily.

Zabezpečujeme profesionálne spravovanie sociálnych médií, vrátane plánovania príspevkov, ich časovania a správy interakcií. To umožňuje našim zamestnancom sústrediť sa na potreby našich partnerov, namiesto toho, aby sa starali o sociálne médiá.

Počas spolupráce sa snažíme zabezpečiť, aby naši kolegovia mohli čo najlepšie prezentovať projekty v digitálnom priestore, aby efektívne a účinne participovali v procese zabezpečovania pracovnej sily.

Image by Jaredd Craig

8. Právne pozadie a podpora

V spoločnosti GLOBEFOX máme záväzok zabezpečiť každému zamestnancovi primerané právne pozadie a podporu, najmä v prípade medzinárodnej práce.

Naši skúsení právni odborníci disponujú hlbokými znalosťami v oblasti medzinárodného pracovného práva. Pomáhame našim zamestnancom porozumieť a dodržiavať miestne a medzinárodné pracovné právne predpisy.

Snažíme sa zabezpečiť, aby každý náš kolega mal právnu podporu a ochranu, najmä v súvislosti s výzvami medzinárodnej práce.

Image by hj barraza

9. Automatizovaná fakturácia a administrácia

Náš moderný a efektívny systém fakturácie umožňuje rýchlu a presnú fakturáciu. Automatizované procesy znižujú riziko ľudských chýb a zabezpečujú plynulý priebeh finančných transakcií.

Pre zmiernenie administratívneho zaťaženia používame automatizované nástroje. Tým umožňujeme našim zamestnancom rýchlejšie a efektívnejšie vykonávať administratívne úlohy.

Zavedenie automatizovaných procesov fakturácie a administrácie neprináša len efektívnejšiu prácu, ale tiež významne prispieva k zníženiu stresu v živote našich kolegov. Automatizácia každodenných rutinných úloh pomáha eliminovať zbytočné psychické zaťaženie, ktoré sa často objavuje pri vykonávaní opakujúcich sa úloh.

Image by Rosie Sun

10. Riešenie problémov vo všetkých oblastiach

V spoločnosti GLOBEFOX považujeme riešenie problémov za kľúčový aspekt vo všetkých oblastiach, a sme odhodlaní poskytovať podporu našim zamestnancom v každom výzve.

Naša oddanosť spočíva v proactivekom riešení vznikajúcich problémov. Pracujeme na tom, aby sme našli riešenia ešte predtým, ako sa stane kritickými.

Veríme v tímovú prácu a povzbudzujeme našich zamestnancov, aby spolupracovali a nachádzali spoločné riešenia. Harmonizovanie rôznych pohľadov a schopností nám pomáha dosiahnuť efektívnejšie riešenie problémov.

Poskytujeme všetky nástroje a podporu na úspešné riešenie problémov a podporujeme efektívnu a vyváženú prácu.

bottom of page