top of page

Všeobecné podmienky

Image by Alex Knight

Aktuálne platné všeobecné obchodné podmienky v maďarčine môžete stiahnuť tu.

Image by Sean Pollock

Platné všeobecné obchodné podmienky v slovenčine si môžete stiahnuť tu.

Image by Mario Gogh

Platné všeobecné obchodné podmienky v angličtine si môžete stiahnuť tu.

Image by Armando Arauz

Platné všeobecné obchodné podmienky v nemčine si môžete stiahnuť tu.

bottom of page