top of page

Naše služby

Image by Alexandre Trouvé

Sprostredkovanie kvalitného zamestnania

My sme tí, ktorí disponujú viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti personálneho sprostredkovania. Počas tohto času sme sa stretli s mnohými výzvami a spoločne so našimi klientmi sme napísali množstvo úspešných príbehov.

Čo nás robí inými? Neustále sa obraciame k najinovatívnejším metódam, aby sme našim klientom poskytli ten najlepší možný servis. Jedným z našich prístupov je používanie náborových videí, v ktorých v reálnom čase predstavujeme každodenný život našich zamestnancov. Týmto spôsobom neponúkame potenciálnym uchádzačom len textový prehľad, ale aj autentický pohľad na atmosféru a dynamiku pracoviska. Tieto videá nie len informujú, ale aj inšpirujú a tým podporujú proces personálneho sprostredkovania.

Okrem toho sme hrdí na to, že naše ceny sú konkurencieschopné a cenovo dostupné. No nie len naša cena nás robí atraktívnymi. Kvalita našich služieb, naše záväzky voči klientom a efektívna komunikácia sú všetky prvky, v ktorých vynikáme.

Ak teda hľadáte partnera, ktorý neponúka len sprostredkovanie, ale poskytuje skutočnú hodnotu a riešenia, obráťte sa na nás s dôverou!

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť pri náborových procesoch a výbere zamestnancov!

Image by Campaign Creators

Marketing

Logo a Branding: Definovanie loga a značky je nevyhnutné, pretože tieto prvky pomáhajú identifikovať a odlišovať spoločnosť od svojich konkurentov. Je potrebné mať jedinečné, ľahko rozpoznateľné a zapamätateľné logo a branding, ktoré sú v súlade s hodnotami a cieľovou skupinou spoločnosti.

Tvorba obsahu: Tvorba obsahu je neoddeliteľnou súčasťou marketingovej stratégie. Patrí sem tvorba blogových príspevkov, článkov, infografík, videí, príspevkov na sociálnych médiách atď., ktoré pomáhajú oboznámiť spoločnosť, jej odbornosť a produkty alebo služby s cieľovou skupinou.

Webdesign a vývoj: Webová stránka je centrom online prítomnosti spoločnosti. Je dôležité, aby bola webová stránka priateľská k používateľovi a reagovala na zmeny v zariadeniach (napr. bola priateľská k mobilným zariadeniam). Okrem toho je kľúčové integrovať prvky SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), aby sa zabezpečilo, že webová stránka je ľahko nájdená vo vyhľadávačoch.

Online a offline marketingové kampane: Plánovanie a vykonávanie online a offline kampaní, vrátane e-mailového marketingu, PPC reklamy, možností sponzorstva, udalostí atď. je dôležité. Kampane by mali zodpovedať celkovej marketingovej stratégii a posolstvu spoločnosti.

Správa sociálnych médií: Sociálne médiá ponúkajú vynikajúce možnosti pre spoločnosti na priamu komunikáciu s klientmi. Je dôležité aktívne spravovať tieto platformy, pravidelne pridávať obsah a angažovať sa s klientmi.

Image by Omid Armin

Inovatívne pracovné poradenstvo

Inovatívne poradenstvo v oblasti HR je služba, ktorá prekračuje tradičné prístupy k personálnemu poradenstvu a aplikuje moderné, inovatívne metódy a nástroje pre podniky. Cieľom tejto formy poradenstva je obohatiť HR procesy a stratégie inovatívnymi prístupmi, ktoré pomáhajú podnikom efektívnejšie riadiť zamestnancov a dosahovať výhody v oblasti ľudských zdrojov.

Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže zahŕňať:

Technologické riešenia: Zavedenie moderného HR softvéru, nástrojov na analýzu dát, aplikácií umelej inteligencie alebo strojového učenia na optimalizáciu HR procesov.

Strategické plánovanie pracovnej sily: Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže pomôcť podnikom pri predpovedaní budúcich potrieb pracovnej sily a vývoji príslušných stratégií.

Zážitok zamestnanca: Dôraz na zlepšenie zážitku zamestnanca, vrátane vytvárania moderných pracovných prostredí, rozvojových príležitostí a podpory blahobytu zamestnancov.

Diverzita a inklúzia: Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže mať prioritu diverzity a inklúzie, podporujúc rozmanitosť a rovnaké príležitosti na pracovisku.

Aplikácia agilných metód: Zavedenie agilných metód do HR procesov umožňujúc rýchlejšiu reakciu a flexibilitu.

Prenájom pracovnej sily a flexibilná zamestnanosť: Zavedenie nových typov zamestnaneckých modelov, ako je napríklad prenájom pracovnej sily alebo flexibilná zamestnanosť.

Rozhodovanie riadené dátami: Zahrnutie dát a analýz do HR procesov pre efektívnejšie a strategické rozhodovanie.

Image by Christina @ wocintechchat.com

Softvérový a webový vývoj

Softvérový a webový vývoj zahŕňa činnosti, pri ktorých IT profesionáli vytvárajú a rozvíjajú rôzne druhy softvéru, aplikácií alebo webových stránok. Cieľom týchto vývojov môže byť uspokojenie podnikateľských potrieb, zlepšenie používateľského zážitku alebo dosiahnutie ďalších konkrétnych cieľov.

Vývoj softvéru:

Sem patrí návrh, vývoj a údržba aplikácií, systémov alebo iného softvéru, ktoré pomáhajú podnikom v ich operáciách, procesoch alebo špecifických úlohách. Sem patria desktopové aplikácie, mobilné aplikácie, obchodné softvéry, hry a ďalšie IT riešenia.

Webový vývoj:

Počas webového vývoja profesionáli vytvárajú webové stránky, webové aplikácie a iný internetový obsah. To môže zahŕňať návrh webových stránok, správu databáz, optimalizáciu užívateľského rozhrania a používateľského zážitku, ako aj kódovanie interaktívnych webových aplikácií a iného webového obsahu.

Softvérový i webový vývoj sú úzko spojené s moderným IT a technologickým pokrokom. Vývojári majú široké spektrum znalostí v programovaní, riadení databáz, dizajne a ďalších oblastiach IT, aby uspokojili rôzne podnikateľské a používateľské potreby. Cieľom vývojových projektov je zvyčajne zvýšiť efektívnosť, podporovať inovácie a vytvoriť digitálnu prítomnosť pre podniky alebo iné organizácie.

Image by LinkedIn Sales Solutions

Sprostredkovanie kvalitného zamestnania

My sme tí, ktorí disponujú viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti personálneho sprostredkovania. Počas tohto času sme sa stretli s mnohými výzvami a spoločne so našimi klientmi sme napísali množstvo úspešných príbehov.

Čo nás robí inými? Neustále sa obraciame k najinovatívnejším metódam, aby sme našim klientom poskytli ten najlepší možný servis. Jedným z našich prístupov je používanie náborových videí, v ktorých v reálnom čase predstavujeme každodenný život našich zamestnancov. Týmto spôsobom neponúkame potenciálnym uchádzačom len textový prehľad, ale aj autentický pohľad na atmosféru a dynamiku pracoviska. Tieto videá nie len informujú, ale aj inšpirujú a tým podporujú proces personálneho sprostredkovania.

Okrem toho sme hrdí na to, že naše ceny sú konkurencieschopné a cenovo dostupné. No nie len naša cena nás robí atraktívnymi. Kvalita našich služieb, naše záväzky voči klientom a efektívna komunikácia sú všetky prvky, v ktorých vynikáme.

Ak teda hľadáte partnera, ktorý neponúka len sprostredkovanie, ale poskytuje skutočnú hodnotu a riešenia, obráťte sa na nás s dôverou!

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť pri náborových procesoch a výbere zamestnancov!

Image by Marco Montero Pisani

Marketing

Logo a Branding: Definovanie loga a značky je nevyhnutné, pretože tieto prvky pomáhajú identifikovať a odlišovať spoločnosť od svojich konkurentov. Je potrebné mať jedinečné, ľahko rozpoznateľné a zapamätateľné logo a branding, ktoré sú v súlade s hodnotami a cieľovou skupinou spoločnosti.

Tvorba obsahu: Tvorba obsahu je neoddeliteľnou súčasťou marketingovej stratégie. Patrí sem tvorba blogových príspevkov, článkov, infografík, videí, príspevkov na sociálnych médiách atď., ktoré pomáhajú oboznámiť spoločnosť, jej odbornosť a produkty alebo služby s cieľovou skupinou.

Webdesign a vývoj: Webová stránka je centrom online prítomnosti spoločnosti. Je dôležité, aby bola webová stránka priateľská k používateľovi a reagovala na zmeny v zariadeniach (napr. bola priateľská k mobilným zariadeniam). Okrem toho je kľúčové integrovať prvky SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), aby sa zabezpečilo, že webová stránka je ľahko nájdená vo vyhľadávačoch.

Online a offline marketingové kampane: Plánovanie a vykonávanie online a offline kampaní, vrátane e-mailového marketingu, PPC reklamy, možností sponzorstva, udalostí atď. je dôležité. Kampane by mali zodpovedať celkovej marketingovej stratégii a posolstvu spoločnosti.

Správa sociálnych médií: Sociálne médiá ponúkajú vynikajúce možnosti pre spoločnosti na priamu komunikáciu s klientmi. Je dôležité aktívne spravovať tieto platformy, pravidelne pridávať obsah a angažovať sa s klientmi.

Image by Ibrahim Boran

Inovatívne pracovné poradenstvo

Inovatívne poradenstvo v oblasti HR je služba, ktorá prekračuje tradičné prístupy k personálnemu poradenstvu a aplikuje moderné, inovatívne metódy a nástroje pre podniky. Cieľom tejto formy poradenstva je obohatiť HR procesy a stratégie inovatívnymi prístupmi, ktoré pomáhajú podnikom efektívnejšie riadiť zamestnancov a dosahovať výhody v oblasti ľudských zdrojov.

Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže zahŕňať:

Technologické riešenia: Zavedenie moderného HR softvéru, nástrojov na analýzu dát, aplikácií umelej inteligencie alebo strojového učenia na optimalizáciu HR procesov.

Strategické plánovanie pracovnej sily: Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže pomôcť podnikom pri predpovedaní budúcich potrieb pracovnej sily a vývoji príslušných stratégií.

Zážitok zamestnanca: Dôraz na zlepšenie zážitku zamestnanca, vrátane vytvárania moderných pracovných prostredí, rozvojových príležitostí a podpory blahobytu zamestnancov.

Diverzita a inklúzia: Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže mať prioritu diverzity a inklúzie, podporujúc rozmanitosť a rovnaké príležitosti na pracovisku.

Aplikácia agilných metód: Zavedenie agilných metód do HR procesov umožňujúc rýchlejšiu reakciu a flexibilitu.

Prenájom pracovnej sily a flexibilná zamestnanosť: Zavedenie nových typov zamestnaneckých modelov, ako je napríklad prenájom pracovnej sily alebo flexibilná zamestnanosť.

Rozhodovanie riadené dátami: Zahrnutie dát a analýz do HR procesov pre efektívnejšie a strategické rozhodovanie.

Image by krakenimages

Softvérový a webový vývoj

Softvérový a webový vývoj zahŕňa činnosti, pri ktorých IT profesionáli vytvárajú a rozvíjajú rôzne druhy softvéru, aplikácií alebo webových stránok. Cieľom týchto vývojov môže byť uspokojenie podnikateľských potrieb, zlepšenie používateľského zážitku alebo dosiahnutie ďalších konkrétnych cieľov.

Vývoj softvéru:

Sem patrí návrh, vývoj a údržba aplikácií, systémov alebo iného softvéru, ktoré pomáhajú podnikom v ich operáciách, procesoch alebo špecifických úlohách. Sem patria desktopové aplikácie, mobilné aplikácie, obchodné softvéry, hry a ďalšie IT riešenia.

Webový vývoj:

Počas webového vývoja profesionáli vytvárajú webové stránky, webové aplikácie a iný internetový obsah. To môže zahŕňať návrh webových stránok, správu databáz, optimalizáciu užívateľského rozhrania a používateľského zážitku, ako aj kódovanie interaktívnych webových aplikácií a iného webového obsahu.

Softvérový i webový vývoj sú úzko spojené s moderným IT a technologickým pokrokom. Vývojári majú široké spektrum znalostí v programovaní, riadení databáz, dizajne a ďalších oblastiach IT, aby uspokojili rôzne podnikateľské a používateľské potreby. Cieľom vývojových projektov je zvyčajne zvýšiť efektívnosť, podporovať inovácie a vytvoriť digitálnu prítomnosť pre podniky alebo iné organizácie.

Image by Redd F

Sprostredkovanie kvalitného zamestnania

My sme tí, ktorí disponujú viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti personálneho sprostredkovania. Počas tohto času sme sa stretli s mnohými výzvami a spoločne so našimi klientmi sme napísali množstvo úspešných príbehov.

Čo nás robí inými? Neustále sa obraciame k najinovatívnejším metódam, aby sme našim klientom poskytli ten najlepší možný servis. Jedným z našich prístupov je používanie náborových videí, v ktorých v reálnom čase predstavujeme každodenný život našich zamestnancov. Týmto spôsobom neponúkame potenciálnym uchádzačom len textový prehľad, ale aj autentický pohľad na atmosféru a dynamiku pracoviska. Tieto videá nie len informujú, ale aj inšpirujú a tým podporujú proces personálneho sprostredkovania.

Okrem toho sme hrdí na to, že naše ceny sú konkurencieschopné a cenovo dostupné. No nie len naša cena nás robí atraktívnymi. Kvalita našich služieb, naše záväzky voči klientom a efektívna komunikácia sú všetky prvky, v ktorých vynikáme.

Ak teda hľadáte partnera, ktorý neponúka len sprostredkovanie, ale poskytuje skutočnú hodnotu a riešenia, obráťte sa na nás s dôverou!

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť pri náborových procesoch a výbere zamestnancov!

Image by Sean Pollock

Marketing

Logo a Branding: Definovanie loga a značky je nevyhnutné, pretože tieto prvky pomáhajú identifikovať a odlišovať spoločnosť od svojich konkurentov. Je potrebné mať jedinečné, ľahko rozpoznateľné a zapamätateľné logo a branding, ktoré sú v súlade s hodnotami a cieľovou skupinou spoločnosti.

Tvorba obsahu: Tvorba obsahu je neoddeliteľnou súčasťou marketingovej stratégie. Patrí sem tvorba blogových príspevkov, článkov, infografík, videí, príspevkov na sociálnych médiách atď., ktoré pomáhajú oboznámiť spoločnosť, jej odbornosť a produkty alebo služby s cieľovou skupinou.

Webdesign a vývoj: Webová stránka je centrom online prítomnosti spoločnosti. Je dôležité, aby bola webová stránka priateľská k používateľovi a reagovala na zmeny v zariadeniach (napr. bola priateľská k mobilným zariadeniam). Okrem toho je kľúčové integrovať prvky SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), aby sa zabezpečilo, že webová stránka je ľahko nájdená vo vyhľadávačoch.

Online a offline marketingové kampane: Plánovanie a vykonávanie online a offline kampaní, vrátane e-mailového marketingu, PPC reklamy, možností sponzorstva, udalostí atď. je dôležité. Kampane by mali zodpovedať celkovej marketingovej stratégii a posolstvu spoločnosti.

Správa sociálnych médií: Sociálne médiá ponúkajú vynikajúce možnosti pre spoločnosti na priamu komunikáciu s klientmi. Je dôležité aktívne spravovať tieto platformy, pravidelne pridávať obsah a angažovať sa s klientmi.

Image by Alex Knight

Inovatívne pracovné poradenstvo

Inovatívne poradenstvo v oblasti HR je služba, ktorá prekračuje tradičné prístupy k personálnemu poradenstvu a aplikuje moderné, inovatívne metódy a nástroje pre podniky. Cieľom tejto formy poradenstva je obohatiť HR procesy a stratégie inovatívnymi prístupmi, ktoré pomáhajú podnikom efektívnejšie riadiť zamestnancov a dosahovať výhody v oblasti ľudských zdrojov.

Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže zahŕňať:

Technologické riešenia: Zavedenie moderného HR softvéru, nástrojov na analýzu dát, aplikácií umelej inteligencie alebo strojového učenia na optimalizáciu HR procesov.

Strategické plánovanie pracovnej sily: Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže pomôcť podnikom pri predpovedaní budúcich potrieb pracovnej sily a vývoji príslušných stratégií.

Zážitok zamestnanca: Dôraz na zlepšenie zážitku zamestnanca, vrátane vytvárania moderných pracovných prostredí, rozvojových príležitostí a podpory blahobytu zamestnancov.

Diverzita a inklúzia: Inovatívne poradenstvo v oblasti HR môže mať prioritu diverzity a inklúzie, podporujúc rozmanitosť a rovnaké príležitosti na pracovisku.

Aplikácia agilných metód: Zavedenie agilných metód do HR procesov umožňujúc rýchlejšiu reakciu a flexibilitu.

Prenájom pracovnej sily a flexibilná zamestnanosť: Zavedenie nových typov zamestnaneckých modelov, ako je napríklad prenájom pracovnej sily alebo flexibilná zamestnanosť.

Rozhodovanie riadené dátami: Zahrnutie dát a analýz do HR procesov pre efektívnejšie a strategické rozhodovanie.

Image by Yibei Geng

Softvérový a webový vývoj

Softvérový a webový vývoj zahŕňa činnosti, pri ktorých IT profesionáli vytvárajú a rozvíjajú rôzne druhy softvéru, aplikácií alebo webových stránok. Cieľom týchto vývojov môže byť uspokojenie podnikateľských potrieb, zlepšenie používateľského zážitku alebo dosiahnutie ďalších konkrétnych cieľov.

Vývoj softvéru:

Sem patrí návrh, vývoj a údržba aplikácií, systémov alebo iného softvéru, ktoré pomáhajú podnikom v ich operáciách, procesoch alebo špecifických úlohách. Sem patria desktopové aplikácie, mobilné aplikácie, obchodné softvéry, hry a ďalšie IT riešenia.

Webový vývoj:

Počas webového vývoja profesionáli vytvárajú webové stránky, webové aplikácie a iný internetový obsah. To môže zahŕňať návrh webových stránok, správu databáz, optimalizáciu užívateľského rozhrania a používateľského zážitku, ako aj kódovanie interaktívnych webových aplikácií a iného webového obsahu.

Softvérový i webový vývoj sú úzko spojené s moderným IT a technologickým pokrokom. Vývojári majú široké spektrum znalostí v programovaní, riadení databáz, dizajne a ďalších oblastiach IT, aby uspokojili rôzne podnikateľské a používateľské potreby. Cieľom vývojových projektov je zvyčajne zvýšiť efektívnosť, podporovať inovácie a vytvoriť digitálnu prítomnosť pre podniky alebo iné organizácie.

Image by Romain Dancre

Softvérový a webový vývoj

Softvérový a webový vývoj zahŕňa činnosti, pri ktorých IT profesionáli vytvárajú a rozvíjajú rôzne druhy softvéru, aplikácií alebo webových stránok. Cieľom týchto vývojov môže byť uspokojenie podnikateľských potrieb, zlepšenie používateľského zážitku alebo dosiahnutie ďalších konkrétnych cieľov.

Vývoj softvéru:

Sem patrí návrh, vývoj a údržba aplikácií, systémov alebo iného softvéru, ktoré pomáhajú podnikom v ich operáciách, procesoch alebo špecifických úlohách. Sem patria desktopové aplikácie, mobilné aplikácie, obchodné softvéry, hry a ďalšie IT riešenia.

Webový vývoj:

Počas webového vývoja profesionáli vytvárajú webové stránky, webové aplikácie a iný internetový obsah. To môže zahŕňať návrh webových stránok, správu databáz, optimalizáciu užívateľského rozhrania a používateľského zážitku, ako aj kódovanie interaktívnych webových aplikácií a iného webového obsahu.

Softvérový i webový vývoj sú úzko spojené s moderným IT a technologickým pokrokom. Vývojári majú široké spektrum znalostí v programovaní, riadení databáz, dizajne a ďalších oblastiach IT, aby uspokojili rôzne podnikateľské a používateľské potreby. Cieľom vývojových projektov je zvyčajne zvýšiť efektívnosť, podporovať inovácie a vytvoriť digitálnu prítomnosť pre podniky alebo iné organizácie.

Image by Martin Katler

Softvérový a webový vývoj

Softvérový a webový vývoj zahŕňa činnosti, pri ktorých IT profesionáli vytvárajú a rozvíjajú rôzne druhy softvéru, aplikácií alebo webových stránok. Cieľom týchto vývojov môže byť uspokojenie podnikateľských potrieb, zlepšenie používateľského zážitku alebo dosiahnutie ďalších konkrétnych cieľov.

Vývoj softvéru:

Sem patrí návrh, vývoj a údržba aplikácií, systémov alebo iného softvéru, ktoré pomáhajú podnikom v ich operáciách, procesoch alebo špecifických úlohách. Sem patria desktopové aplikácie, mobilné aplikácie, obchodné softvéry, hry a ďalšie IT riešenia.

Webový vývoj:

Počas webového vývoja profesionáli vytvárajú webové stránky, webové aplikácie a iný internetový obsah. To môže zahŕňať návrh webových stránok, správu databáz, optimalizáciu užívateľského rozhrania a používateľského zážitku, ako aj kódovanie interaktívnych webových aplikácií a iného webového obsahu.

Softvérový i webový vývoj sú úzko spojené s moderným IT a technologickým pokrokom. Vývojári majú široké spektrum znalostí v programovaní, riadení databáz, dizajne a ďalších oblastiach IT, aby uspokojili rôzne podnikateľské a používateľské potreby. Cieľom vývojových projektov je zvyčajne zvýšiť efektívnosť, podporovať inovácie a vytvoriť digitálnu prítomnosť pre podniky alebo iné organizácie.

antal@globefox.eu +36 70 369 31 73

antonia@globefox.eu +421 917 705 884

bottom of page